Wednesday, September 19, 2007

കൊട്ടുണ്ടു, പാട്ടുമതിസുന്ദരമാട്ടമുണ്ടേ
കുട്ടിക്കുറുമ്പരിഹ മുന്നിര തന്നിലുണ്ടേ...
ഠഠഠ പൊട്ടിന പടക്കവുമുണ്ടിടയ്ക്കു,
കുട്ടിഗ്ഗണപതി വിസര്‍ജന നേരമാണേ...

No comments:

About Me

ഒരുപാടു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം ഒന്നു കുത്തിക്കുറിയ്ക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു....വിജയിയ്ക്കുമോ എന്നറിയില്ല...